AKTIVITY S DĚTMI

Mateřská škola zajišťuje standardní i nadstandardní péči a aktivity pro všechny děti od 2 do 6-ti let.

Program dne

Děti si hrají a učí se jak ve svých třídách, tak i pohromadě. Aby se naučily vycházet i s dětmi jiného věku.

 • Dopoledne jsou děti rozděleny do svých tříd (1. třída -Kuřátka, 2. třída - Koťátka, 3. třída - Sluníčka). Ve třídách je pro ně připraven zábavný i výchovně-vzdělávací program, který odpovídá jejich věku a potřebám. 
 • Program dne je tvořen pro pobyt v budově mateřské školy i venku (záleží na počasí).
 • Po obědě děti odpočívají ve dvou spacích místnostech. Avšak pro ty děti, které mají nižší potřebu spánku je nabídnut místo odpočívání klidný program.
 • Odpoledne je program v mateřské škole pro všechny děti společný (snažíme se o to, aby se děti učili přijímat, hrát si i komunikovat s dětmi různého věku).

Denní aktivity dětí 

Mateřská škola zajišťuje standardní i nadstandardní péči pro všechny děti. 

V běžném denním programu (standardní aktivity) se věnujeme:

 • Rozumovým činnostem

 • Matematickým znalostem

 • Zdravotním znalostem

 • Vztahovým a komunikačním dovednostem

 • Znalostem okolního a životního prostředí

 • Kreativním činnostem (výtvarným, uměleckým)

 • Hudebním a pěveckým činnostem 

 • Pracovním činnostem

 • Tanečním činnostem

 • Kulturním činnostem

 • Sportovním akcím a pohybovým aktivitám 

 • Jazykovým činnostem a logopedické prevenci

Výjimečné akce s dětmi

Aby se děti měli stále na co těšit, pořádáme ve školce i různé kurzy a výlety.

Mezi takovéto akce patří:

 • Odpoledne pro rodiče s dětmi

 • Škola v přírodě

 • Plavecké kurzy

 • Lyžařské kurzy

 • Výlety do Zoo

 • Výlety do Beskyd

 • Výlety do planetária

 • Výlety do divadla

 • Výlety na koncerty

 • Výlety na výtvarné výstavy

Aktivity ve školce, které dělají dětem ještě větší radost

Oslavy narozenin, zahájení školního roku a další důležité dny se jednoduše musí oslavit!

 • Veselé zahájení školního roku

 • Besedy se zajímavými lidmi (hudebníci, literáti, policie, hasiči, atp.)

 • Návštěvy dopravního hřiště

 • Individuální práce s dětmi a zapojení rodičů

 • Oslavy narozenin

 • Oslava Dne dětí

 • Oslava Dne matek

 • Aktivní zapojení dětí do výzdoby interiéru

 • Dětský karneval

 • Rozloučení s předškoláky

 • Účast na akcích města Havířova:  Den Země, 

Nadstandardní kroužky pro děti

Ve školce nabízíme rodičům možnost za příplatek zapsat děti i do nadstandardních pohybových kroužků 


 • Pohybová výchova - Basketbal pro předškoláky