AKTUALITY

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 od 6.00 do 9.00 hod. budeme vybírat školné a stravné na prosinec, zároveň bude vyúčtován listopad. Vybírat se bude jen na MŠ ČSA . Prosím, připravte si drobné.

Těšíme se na všechny děti už u nás v naší mateřské škole Čs. armády a prosíme rodiče, aby nám telefonicky hlásili den nástupu svých dětí do školky, abychom mohli přihlásit stravu. Těšíme se na Vás !

Na základě informace MVDr. Danelové Vám sděluji, že do školky 24.11. mohou nastoupit ty děti, které byly na odběru a mají negativní test na Covid 19. Prakt. lékaři mohou zjistit výsledek testu. Ti, co na odběru nebyli, prodlužuje se jim karanténa , tzn. že do školky nastoupí v pond. 30.11. Dopis můžete stáhnout v oddíle DOKUMENTY.

Z důvodu onemocnění uč. Ivety Covidem 19, je na MŠ Přímá vyhlášena od 19. 11. karanténa. Bližší informace najdete v oddělení DOKUMENTY, které budou aktualizovány podle nejnovějších zpráv. Děkujeme všem rodičům za porozumění a spolupráci.

Protože už pomalu končí oprava naší školky, pustili jsme se do velkého úklidu, abychom mohli co nejdříve otevřít celou školku. Těšíme se na Vaši slíbenou pomoc. Informaci Vám podají učitelky ve třídách.

Od pondělí 12. 10. 2020 se nastěhuje zpět do naší mateřské školy skupinka dětí z MŠ Místní. Také skupina dětí, která se schází na ZŠ Na Nábřeží se bude od 12.10. od 6.00 h. scházet na naší MŠ Čs. armády a v 7.30 h. budou autobusem odjíždět na MŠ Přímou.