CENÍK

Platba stravného probíhá bezhotovostně na účet školní jídelny ZŠ Moravská -      27-2886130267/0100

Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol, který vám bude přidělen v MŠ a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Nejpohodlnější pro vás bude, zvolíte-li si placení stravného inkasním způsobem. Pro dotazy k platbě stravného volejte účetní školní jídelny 722 974 571 nebo 596 884 555.

Platba školného je uskutečňována bezhotovostně na účet MŠ Čs. armády    19-3497380267/0100

Způsob úhrady si mohou rodiče zvolit následně:

1. Zadání trvalého příkazu 500Kč měsíčně k 15. dni předcházejícího měsíce.

2. Zadání 2x ročně - září - prosinec 4 x 500 = 2000 Kč

                                   leden - červen 6 x 500 = 3000Kč

3. Zadání 1 x ročně    září - červen 10 x 500 = 5000 Kč

Prázdninové měsíce červenec a srpen je vhodné uhradit jednorázovým příkazem podle docházky dětí a otevření MŠ. 

V případě nenadálého uzavření MŠ déle než 5 dnů ( např. nařízená karanténa...), bude adekvátní část školného vrácená na váš účet. 

ŠKOLNÉ - 1. třída a 2. třída

od 1. září 2022

500 Kč / měsíc

ŠKOLNÉ - 3. třída předškolní děti

 /děti, které ve školním roce dosáhnou 6 let/

od 1. září 2022


ZDARMA

STRAVNÉ - děti do 6-ti let

Celodenní stravné od 1. září 2022

46 Kč / den

STRAVNÉ - děti 7-mi leté

Celodenní stravné od 1. září 2022

52 Kč / den