Pracovní listy a videa

Zde najdete všechny pracovní listy pro děti, které si můžete stáhnout a vypracovat


Velikonoce

Milé děti, přejeme Vám krásný týden před Velikonocemi, hezky si ho užijte s rodinou.

Co můžete udělat :

Pomáhejte mamince - při úklidu pokojíčku, s věšením vypraného prádla, luxováním nebo se zeptej maminky, jestli zrovna nepotřebuje s něčím pomoci.

Zkuste si také vytvořit výzdobu, aby vám všem doma bylo hezky.

Připravily jsme vám úkoly na 2 týdny od 29. 3. - 9. 4. 2021.

Krásné, jarně vyzdobené Velikonoce vám i vašim rodičům přejí všichni zaměstnanci naší školky.


  • Najdi 5 rozdílů a vybarvi obrázky.
  • Vybarvi obrázky podle návodu.
  • Nauč se básničku pro kluky a pro holky.
  • Spočítej a dolů do rámečků napiš odpovídající číslici.
  • Nakresli kuřátko.
  • Najdeš cestu od zajíčka ke košíčku s vajíčky, nejprve si projeď cestičku prstem a teprve potom pastelkou, zajíčka a vajíčka vymaluj.
  • Didaktická hra: Řekni to jinak...tvoření zdrobnělin...
  • Najdi v řadě odlišný obrázek a škrtni ho x.
  • Písnička:

Začalo další roční období, které to je? Máme 4 roční období, zopakuj je a poslechni si veselou písničku od Míši a nezapomeň si u ní protáhnout tělíčko.

Míša Růžičková - Jaro, léto, podzim, zima (Cvičíme s Míšou 6).

10. Vyrob si nějaký velikonoční symbol, který je na obrázku a až se setkáme spolu ve školce, dáme si je do květináče.