O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu přirozeného poznávání. Cílem mateřské školy je učinit děti maximálně šťastnými a spokojenými.

V každé třídě pečují o děti dvě učitelky, které se střídají v ranních a odpoledních směnách. V době nejnáročnějších činností, mezi které patří převlékání na pobyt venku, vycházka, příprava na oběd a příprava k odpočinku se učitelky překrývají společně s provozní pracovnicí, která rovněž dětem pomáhá.

Třídy mateřské školy

Mateřská škola je členěná do tří tříd, dle věku dětí. 

Třídy členíme dle interních veselých názvů:

Nejmladší děti -  1. třída - Kuřátka
Středně staré děti - 2. třída Koťátka
Nejstarší děti - 3. třída - Sluníčka

Mateřská škola přijímá zpravidla děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. 

Strava v mateřské škole

Celodenní strava je ve škole zajištěna. Dopoledne, v poledne i odpoledne děti zasedají ke společnému stolu.

Ve školce je dětem podávána:


 • dopolední svačina

 • oběd

 • odpolední svačina

Po celý den dbáme na pitný režim a děti si v případě chuti mohou vzít i ovoce a zeleninu.

Prostory mateřské školy

Mateřská školka je umístěna v bytovém domě kousek od náměstí v centru Havířova.

Školka je dvoupodlažní, přičemž přízemí je věnováno dětem nejmladším (1. třída - Kuřátka) a středně starým (2. třída - Koťátka). První patro patří dětem nejstarším, které připravujeme na základní školu (3.třída - Sluníčka).

Školka má vlastní, nově zrekonstruovanou zahradu s dětským hřištěm, které je plné průlezek a dalšího vybavení pro děti. To vše děti využívají při svých hrách i pohybových aktivitách.

Spolupráce s rodiči 

Pro děti je důležité, aby byly jejich rodiče začleněni do aktivit ve školce.

Právě proto pořádáme různé druhy akcí s rodiči.

 • odpolední akce dětí s rodiči
 • vánoční besídky s kulturním programem pro rodiče
 • jarní besídky s kulturním programem pro rodiče

Dále pořádáme i další aktivity pro rodiče, o kterých vždy informujeme předem. 

Spolupráce s institucemi

V Havířově je několik institucí, se kterými rádi spolupracujeme.

 • Základní školy 
 • Ostatními mateřské školy
 • Základní umělecká škola v Havířově
 • Pedagogicko - psychologická poradna
 • Logoped
 • Městská knihovna 
 • Magistrátem města

Speciální projekty v mateřské škole

Do programu školky jsme zapojili i netradiční způsoby výuky dětí, které jsou výjimečné a účinné.

 • Projekt logopedické prevence - "Rozhýbej svůj jazýček": zlepšuje řečové dovednosti dětí tak, aby je mohly úspěšně rozvíjet při nástupu do základní školy

 • Projekt Šablony: od ledna 2016 byla přijata do oddělení nejmladších dětí chůva, která je oporou dvouletým dětem a dvěma učitelkám ve třídě
 • Projekt " Se Sokolem do života" celorepublikový program pro rozvoj pohybové gramotnosti dětí
 • "Celé Česko čte dětem"  projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost a vytváření vztahu ke knihám a četbě

Profesionalita ve výchově a vzdělávání

Přejeme si být pro naše děti vzorem...

Odborný, citlivý a zodpovědný přístup učitelky je velmi důležitý.

 Učitelky mateřské školy se stále průběžně vzdělávají a doplňují si informace o nejnovějších trendech ve vzdělávání pomocí odborné literatury a seminářů. 

Chceme aby děti byly vzdělávány profesionálním způsobem.