Mateřská škola

Pro děti od 2 do 6 let v Havířově

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČS. ARMÁDY HAVÍŘOV

Mateřská škola Havířov - Město Čs. Armády 5/201
příspěvková organizace financovaná statutárním městem Havířov 

"Rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy..."

PROSÍM, POZOR !!

Výběr stravného a školného za měsíc červenec 2021 pro přihlášené děti v tomto měsíci

Děti, které jsou přihlášené v měsíci červenci budou platiti stravné a školné dne 28. 6. 20201 v době od 6.00 - 9.00 hod. Vyúčtování této platby proběhne 28. 7. 2021, případně i dříve, dle dohody, po posledním dni návštěvy dítěte v MŠ v tomto měsíci.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Prosím, o nahlášení docházky vašeho dítěte v měsíci červenci. Děti, které v červenci nebudou chodit do MŠ ani jeden den, budou osvobozeny od platby školného.

V měsíci srpnu bude MŠ uzavřena. V případě naléhavé nutnosti přihlásit dítě do náhradní MŠ mě kontaktujte a dohodneme si schůzku.

Seznam přijatých dětí do MŠ Čs. armády od 1. 9. 2021


          UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

                                               V době prázdnin bude MŠ uzavřená od 1. 8.  - 31. 8. 2021     

                                                Školní rok bude zahájen ve středu 1. 9. 2021  Aktuality

Financování mateřské školy

Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov. 

Od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2022 v naší mateřské škole probíhá realizace projektu " Podpora předškolního vzdělávání v MŠ ČSA", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na získání personální podpory v činnosti chůvy, která bude dětem vypomáhat do konce realizace projektu, a osobnostně profesní rozvoj pedagogů v oblastech logopedie, matematické pregramotnosti a specifikách práce s 2 letými dětmi. Paní učitelky tak budou mít možnost zapojit se do dalšího vzdělávání.