Mateřská škola

Pro děti od 2 do 6 let v Havířově

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČS. ARMÁDY HAVÍŘOV

Mateřská škola Havířov - Město Čs. Armády 5/201
příspěvková organizace financovaná statutárním městem Havířov 

"Rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy..."

Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

 Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 574/2022 Přijímá se od 1.9.2022


 Vyvěšeno dne: 21. 6. 2022                                                                        Renáta Klusáková ředitelka školy


Informace k platbě školného a stravného

v červenci a srpnu 2022

V červenci 2022 je MŠ uzavřena, školné ani stravné se neplatí. Stravné za červen bude vyúčtováno a vráceno jídelnou na váš účet k 30.6.2022.

V srpnu 2022 se bude vybírat školné i stravné - jednorázově.

K 15. 7. 2022 pošlete na účet ŠJ Moravská platbu na srpen. Platbu si vypočítejte částkou 40Kč x počet předpokládaných dnů docházky v srpnu. Sedmileté děti 46Kč x počet dnů docházky v srpnu.

Školné - 400Kč zašlete na účet MŠ ČSA.

Děti, které nebudou navštěvovat MŠ ani jeden den v měsíci srpnu, školné ani stravné neplatí.

S dotazy k platbě stravného se obracejte na účetní ŠJ: 728 241 264, 596 884 555

Účet ŠJ : 27-2886130267/0100

Účet MŠ: 19-3497380267/0100

ZMĚNA CENY ZA STRAVNÉ OD 1.9.2022

Od 1. 9. 2022 bude cena celodenní stravy pro děti 3-6 let   46,-Kč

                                                                        pro děti 7 leté    52,-Kč

ŠKOLNÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Školné na školní rok 2022/23 je stanoveno na 500Kč.

BASKETBAL V MŠ

Dne 13.1.2022 navštívil na školku hlavní trenér  sportovního střediska mládeže za basketbalový  klub TJ Start Havířov, pan Marek Sochacki.

Prostřednictvím her s míčem a dalších sportovních pomůcek se snažil u dětí probudit zájem o pohyb a sport. Dokázal děti nadchnout a zaujmout . Děti byly nadšené a projevovaly velkou radost ze cvičení. Pokud budete mít zájem o další informace a případně zapojení vašeho dítěte do basketbalového klubu TJ Start Havířov, kontaktujte:

Marek Sochacki 

tel: 605 239 744


PRAVIDELNÁ POHYBOVÁ VÝCHOVA

Děti ze třídy Sluníček se od ledna 2022 budou pravidelně zapojovat do pohybových aktivit pořádaných MŠ

Každé liché úterý budou cvičit v tělocvičně ZŠ Žákovská pod vedením pana Jiřího Tabáka. 

Každý sudý pátek budou navštěvovat lezeckou stěnu v tělocvičně Palackého.

PRO OBĚ AKCE BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT BATŮŽEK A V NĚM SPORTOVNÍ OBLEČENÍ - TEPLÁKY,TRIČKO A PITÍ.

Bližší informace vám sdělí paní učitelky ve třídě Sluníček.

Důležité informace pro rodiče k prvním dnům v MŠ

Naše účast v projektech


Financování mateřské školy

Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov. 

Od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2022 v naší mateřské škole probíhá realizace projektu " Podpora předškolního vzdělávání v MŠ ČSA", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na získání personální podpory v činnosti chůvy, která bude dětem vypomáhat do konce realizace projektu, a osobnostně profesní rozvoj pedagogů v oblastech logopedie, matematické pregramotnosti a specifikách práce s 2 letými dětmi. Paní učitelky tak budou mít možnost zapojit se do dalšího vzdělávání.