Mateřská škola

Pro děti od 2 do 6 let v Havířově

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČS. ARMÁDY HAVÍŘOV

Mateřská škola Havířov - Město Čs. Armády 5/201
příspěvková organizace financovaná statutárním městem Havířov 

"Rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy..."

     Seznam přijatých dětí od 1.9.2022

Pro rozhodnutí o přijetí, nepřijetí dítěte do MŠ a k podpisu prohlášení o zpětvzetí žádosti o přijetí se dostavte do MŠ

18. - 19. 5. 2022 v době od 10,15 - 15,00hod.

Po telefonické domluvě je možný i jiný termín. Tel: 596 814 729

BASKETBAL V MŠ

Dne 13.1.2022 navštívil na školku hlavní trenér  sportovního střediska mládeže za basketbalový  klub TJ Start Havířov, pan Marek Sochacki.

Prostřednictvím her s míčem a dalších sportovních pomůcek se snažil u dětí probudit zájem o pohyb a sport. Dokázal děti nadchnout a zaujmout . Děti byly nadšené a projevovaly velkou radost ze cvičení. Pokud budete mít zájem o další informace a případně zapojení vašeho dítěte do basketbalového klubu TJ Start Havířov, kontaktujte:

Marek Sochacki 

tel: 605 239 744


PRAVIDELNÁ POHYBOVÁ VÝCHOVA

Děti ze třídy Sluníček se od ledna 2022 budou pravidelně zapojovat do pohybových aktivit pořádaných MŠ

Každé liché úterý budou cvičit v tělocvičně ZŠ Žákovská pod vedením pana Jiřího Tabáka. 

Každý sudý pátek budou navštěvovat lezeckou stěnu v tělocvičně Palackého.

PRO OBĚ AKCE BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT BATŮŽEK A V NĚM SPORTOVNÍ OBLEČENÍ - TEPLÁKY,TRIČKO A PITÍ.

Bližší informace vám sdělí paní učitelky ve třídě Sluníček.

Důležité informace pro rodiče k prvním dnům v MŠ

Naše účast v projektech


Financování mateřské školy

Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201 je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov. 

Od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2022 v naší mateřské škole probíhá realizace projektu " Podpora předškolního vzdělávání v MŠ ČSA", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na získání personální podpory v činnosti chůvy, která bude dětem vypomáhat do konce realizace projektu, a osobnostně profesní rozvoj pedagogů v oblastech logopedie, matematické pregramotnosti a specifikách práce s 2 letými dětmi. Paní učitelky tak budou mít možnost zapojit se do dalšího vzdělávání.