Zápis do MŠ

29.03.2021


  • Zápis proběhne bez přítomnosti dětí i rodičů v termínu od 3. - 14. 5. 2021
  • Dokumenty k zápisu - Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list a si lze vytisknout z webových stránek školy v sekci Dokumenty ke stažení, nebo si je vyzvednout osobně v MŠ denně od 10 : 00 -11 : 00 hodin
  • Evidenční list je nutné potvrdit u lékaře, povinnost očkování se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání
  • Vyplněné formuláře s lékařským potvrzením a kopií rodného listu můžete odevzdat osobně v MŠ, poštou nebo do poštovní schránky umístěné na budově MŠ, emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email), datovou schránkou
  • Poslední den podání je 14. 5. 2021, formuláře musí být řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem dítěte
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat