Platba stravného a školného na březen 2020

10.03.2020

V úterý 10. března 2020 od 6.00   do   9.00 hod. se bude vybírat školné a stravné na březen  2020. Prosím, připravte si drobné.