Projekt ERASMUS - ideální výuka anglického jazyka

30.08.2019

Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201
je zapojena do projektu
"Učme děti anglicky"
v rámci programu ERASMUS+, KA1  2014  -  2020

Jedná se o roční projekt zaměřený na profesní vzdělávání učitelky mateřské školy. Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím cíleného vzdělávání učitelky zefektivnit výuku angličtiny v mateřské škole. Plánujeme zlepšení kvality mateřské školy v oblasti pedagogické a metodologické - zejména v oblasti jazykového vzdělávání.

Naše učitelka absolvovala 14 denní jazykový kurz angličtiny v Londýně, kde získala nové vědomosti anglického jazyka. Seznámila se s kulturou a
reáliemi Velké Británie během výuky i na mimoškolních aktivitách. Během pobytu navštívila mateřskou školu v Richmondu. S nově získanými poznatky a zkušenostmi seznámila své kolegyně i rodiče.

Projekt přispěje ke zvýšení efektivity vyučovacího procesu a zlepšení služeb poskytovaných mateřskou školou. Jsme součástí Evropy, proto naše mateřská škola pokládá za prioritu být aktivní nejen v oblasti národního vzdělávání, ale spolupracovat také s organizacemi z jiných zemí Evropy, aby zvládla reagovat na nejnovější trendy ve vzdělávání.

10.7.2018

Dana
Tomicová, ředitelka MŠ