Jarní fotografování dětí

11.02.2020

V úterý 11. února 2020 v 8.00 hod. se mohou zájemci o fotografii s námětem " Přišlo jaro " vyfotografovat. Přihlaste se u p. učitelky ve třídě.